https://www.facebook.com/tr?id=274212707055407&ev=PageView&noscript=1
/

Általános Szerződési Feltérelek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vincita Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1082 Bp., Corvin sétány 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-181868, adószáma: 24778176-2-42, elérhetőségek: info@mrfruit.hu, 0670 623 5383 továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

 

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a mrfruit.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Mr. Fruit Delicates online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Mr. Fruit Delicates online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 

 1. A Mr. Fruit Delicates online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A vásárlási szerződés a Vincita Magyarország Kft., mint eladó/szolgáltató és az Ügyfél, mint vevő között jön létre.

 

 

 1. A Mr. Fruit Delicates online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, vagy lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. A regisztrációval, illetve a regisztráció nélküli vásárlással is az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ezen pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

 

 1. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Szolgáltató a webfelületen történő megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Szolgáltató és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik, Megrendelő az info@mrfruit.hu email címen, vagy a rendelést fogadó adott Szolgáltató egység telefonszámán érdeklődhet megrendelésének állapotáról: 0670 623 5383

 

 1. A minimum rendelési összeg 5.000.-Ft.

 

 

      Ügyfélszolgálat: Vincita Magyarország Kft.

              Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 09.00-15.00

              Üzlet: Mr. Fruit Delicates, Corvin sétány

              Üzlet nyitvatartási ideje: H-P: 08.00-22.00, SZ-V: 10.00-22.00

              Telefon: +3670 623 5383

              Internet cím: www.mrfruit.hu

              E-mail: info@mrfruit.hu

 

              A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

              Név: Integ Rendszerház Kft.

              Székhely: 1037 Budapest, Folyóka utca 8. 1. em. 4.

              Email cím: info@integ.hu

              Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60759/2012

               

 

 1. Regisztráció

 

 1. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az így megkötésre került szerződés semmis.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató info@mrfruit.hu e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: ’Feldolgozás folyamatban).

 

 

 • Megrendelés menete

 

 

 1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.

 

 1. Felhasználó ezt követően a megvásárolni kívánt termék/termékek darabszámát beállítja, melyet követően a Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

 1. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a főoldalra visszatérve további terméket/termékeket választhat ki. A mennyiség véglegesítéséhez a „tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva juthat el a Felhasználó.

 

 1. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, utóbbi típusai a következők:

 

              Fizetési módok:

 

              Utánvét: A megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. Szolgáltató kiszállítói hordozható POS terminállal rendelkezik.

             

             Utalás: lehetőség van a Szolgáltató általa rendelést követően elektronikusan megküldött számla alapján, az abban megjelölt számlaszámra átutalni a végösszeget, a rendelés leadását követő 12 órán belül.

 

              50.000.- Ft. feletti vásárlás esetén kizárólag előre utalással lehet csak fizetni.

 

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése H-P: 08.00-20.00 közötti időszakban történik.

 

 1. Az adatok megadását követően Ügyfél a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatosan.

 

 1. Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

 1. Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül nem érkezik meg, Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1. A megrendelések feldolgozása a mindenkori nyitvatartási időben történik A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Ügyfél a Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 

 

 1. Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő kijavításához az Ügyfél részére biztosított eszközök:

 

 1. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

 

 1. A személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a "Fiókom" menüpontban.

 

 1. A "Kosár" menüpontban, a megrendelés leadása előtt az Ügyfél áttekintheti a megrendelése adatait.

 

 1. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken is jelezheti esetleges problémáját, észrevételeit a rendeléssel kapcsolatban.

 

 1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza.

 

 1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

 

 1. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

 

 1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhozszállítja. A kiszállítás minimum vállalási ideje 5 munkanap
 2. A meghatározott szállítási területeken a fuvardíj 10.000.-Ft. alatti megrendelés esetén 1.500.-Ft., ami az Ügyfelet terheli. A 10.000.-Ft. feletti megrendelés esetében díjmentes a kiszállítás.

 

 1. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések összevonására nincs lehetőség.

 

 1. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

 

 1. Amennyiben Ügyfél a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 5 (öt) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Ügyfél oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, az Ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés és a szállítás ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

 

 1. Ügyfél a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.

 

 

 1. Elállás joga, módja, következményei

 

 

 

 1. Abban az esetben, hogyha az Ügyfél a megrendelt terméket a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a megrendelt termék vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerült költséget viselni köteles, az a Szolgáltatóra nem hárítható át.

 

 1. A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.

  Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó/Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
    
  Ügyfél jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.

 

 

 

 1. Panaszkezelés

 

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

 • Szóbeli panasz

 

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

 

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) az Ügyfél neve;
 2. b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az Ügyfél panaszának részletes leírása
 5. e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
 6. g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

 

 • Írásbeli panasz

 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 

 

 

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve

Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe

Ügyfél telefonszáma

értesítés módja

panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

panasz leírása, oka

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 

 • Jogorvoslat

 

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

 

A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: jarasinfo.gov.hu

 

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

bmkik@bmkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

fmkik@fmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: (52) 500-749

Fax: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

hbkik@hbkik.hu

 

Komárom-Esztergom County Arbitration Board

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. György Rozsnyói

kemkik@kemkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (1) 269-0703

Fax: (1) 269-0703

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

kamara@jnszmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

nkik@nkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

skik@skik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

kamara@tmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

TTelefon: (88) 429-008

Fax: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

info@bekeltetesveszprem.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

bekelteto@pbkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: (46) 501-091, 501-870

Fax: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

bekeltetes@bokik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

info@csmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: (96) 520-202; 520-217

Fax: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

hkik@hkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

kemkik@kemkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

Telefon: (1) 474-7921

Fax: (1) 474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

bekelteto@szabkam.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

vmkik@vmkik.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

zmbekelteto@zmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

 

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 1. Egyebek

 

 1. A Szolgáltató által üzemeltetett mrfruit.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

 1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 

 1. A Szolgáltató, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából: Integ Rendszerház Kft, VIATAX-IQ Kft. (jogszabályi kötelezések alapján, akik a megrendelt áruk kiszállítása körében működnek együtt a szolgáltatóval, valamint könyvelés okán)

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően adott ügyfél-megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 8 nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfelet a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és az Ügyfél regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Ügyfél az ÁSZF módosításához hozzájárult.

 

 1. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon:+36(1)391-1400 
  Fax:+36(1)391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu ) felé teheti meg.

 

 

 
Oldalunk csak 18 éven felülieknek elérhető!
Elmúltam 18 éves, belépek az oldalra
Tovább
Még nem vagyok 18 éves.
Tovább